Dubblering av nomineringar till Årets initiativ

Ny grafisk profil och en digital strategi med marketing automation och ”influencer-kit” fick nomineringarna till utmärkelserna Årets initiativ och Årets volontär att skjuta i höjden.

Volontärbyrån hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. De gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

volontarbyran.org

I Sverige engagerar sig varannan person ideellt i någon av landets fler än 250 000 ideella organisationer. Det ideella engagemanget bidrar till att utveckla och stärka vår demokrati och välfärd.

Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Volontärbyrån uppmärksammar varje år den ideella sektorn genom att dela ut utmärkelserna Årets volontär och Årets initiativ.

Utmärkelserna

Årets volontär utses av Volontärbyrån utifrån nomineringar från ideella organisationer. Ideella organisationer har chans att nominera en volontär som förtjänar att uppmärksammas för sitt ideella engagemang.

Forum utser under samma period Årets initiativ i civilsamhället, som går till en organisation som utvecklat en lösning på en samhällsutmaning.

Metod

För att lyckas med uppdraget valde vi en tvådelad strategi:

  • Jobba med marketing automation via e-post för att under en period kontinuerligt uppmärksamma de nominerande organisationerna om priserna.
  • Ta fram ett ”influencer-kit” till de nominerande organisationerna som de själva kunde använda sig av för att sprida budskapet om utmärkelserna. Syftet med detta var att skapa en vi-känsla inom sektorn så att alla organisationer skulle känna sig delaktiga i utmärkelserna och dela ansvaret att uppmärksamma det ideella Sverige. I kittet som organisationerna fick ta del av fanns en liten film om det ideella Sverige, en dela-bild och färdigskriven copy.

Resultatet

När nomineringstiden till priserna var över kunde vi konstatera att strategin hade varit mycket lyckad.

  • Nomineringar till Årets initiativ ökade med 104 procent jämfört med året innan.
  • Nomineringar till Årets volontär ökade med 17 procent jämfört med året innan.

– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Digifix. Från strategi till genomförande har allt fungerat väldigt bra, och jag kan verkligen rekommendera dem, säger Anna Snell, kommunikationsansvarig på Volontärbyrån.

Gustav Julander

Vd och digital kommunikatör

E-post: gustav@digifix.se

Tel: 076 305 36 66

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.