15 / 10 / 2020

Rapportakuten

Behöver ni få till en enhetlig ton i årsredovisningen? Vill ni ha en utredning språkgranskad? Ta hjälp av Rapportakuten – ett skräddarsytt redaktionellt stöd för all typ av text.

Syftet med en rapport är ofta att belysa ett problem eller driva en fråga. Men medan det läggs mycket tid på att samla in den kunskap som rapporten ska presentera, glömmer man ofta bort att finslipa utformningen. Vilken såklart är helt avgörande för att en rapport ska bli läst och intressenter ska få koll på det man vill förmedla.

Språkligt stöd utifrån era behov

Vi erbjuder tre nivåer av stöd:

  1. Korrekturläsning. Vi rättar språkliga fel och ser till att texten följer gängse skrivregler; vi kontrollerar stavning, böjning, kommatering och meningsbyggnad (till exempel syftningsfel).
  2. Språkgranskning. Utöver korrekturläsning gör vi texten mer effektiv och begriplig, med hänsyn till läsarna och textens syften. Vi ser till att
    • ordval och tonalitet är anpassade till målgruppen
    • meningarna har en tydlig uppbyggnad
    • samband och sammanhang är tydliga.
  3. Redigering. Förutom ovanstående tittar vi mer övergripande på textens struktur och form. Vi ser till att dispositionen är logisk och lätt att följa, att inledningarna ger bra ingångar till avsnitten och att rubrikerna är informativa och enhetliga.

Våra redaktörer är alla examinerade språkkonsulter i svenska och experter på målgruppsanpassad kommunikation.

Har du frågor eller funderingar? Vill du få ett kostnadsförslag? Ta kontakt!

Gustav Julander

Vd och digital kommunikatör

E-post: gustav@digifix.se

Tel: 076 305 36 66