13 / 02 / 2020

UX-designer + UX-writer = sant

Allt fler inser behovet av att ha med en UX-writer tidigt i sina IT-projekt. De bästa resultaten uppnås när UX-designers och UX-writers jobbar i team med samma mål: att skapa den bästa användarupplevelsen.

Att UX-designern sedan några år tillbaka har en framträdande roll i utvecklingsprojekt har lett till stora förbättringar för användarna. Tjänster som är enkla att använda, intuitiva och funktionella gör livet lättare och är något som de flesta användare idag förväntar sig. Bra användardesign märks som bekant inte – men dålig gör det.

Användaranpassa innehållet

De senaste åren har branschen fått upp ögonen för hur viktigt det är att även användaranpassa innehållet i tjänsterna för att skapa värde för kunden. Allt fler inser det orimliga i att lägga stora resurser på att optimera kundflöden, gränssnitt och form – men sedan helt strunta i att bearbeta innehållet! De tjänster som inte skapar något värde för mottagaren kommer inte heller att bli använda.

Allra bäst blir projekten när UX-designers och UX-writers jobbar nära tillsammans och med användaren i fokus. Tonalitet, informationsarkitektur och texttyper understödjer form och flöden, och vice versa.

Vad gör en UX-writer?

På samma sätt som en UX-designer är expert på att skapa gränssnitt och flöden som förhöjer användarupplevelsen (user experience), är en UX-writer expert på att förbättra upplevelsen av innehållet för mottagaren.

I våra projekt arbetar vi vanligtvis utifrån tre faser:

 1. Strategi.
  I strategin besvarar vi grundläggande frågor som: Vilken är målgruppen? Vad vill vi att målgruppen ska tänka, känna eller göra? Vad för typ av innehåll kan åstadkomma detta? Läs mer om vår metod för att ta fram innehållsstrategier.
 2. Produktion.
  När vi går in i produktionsfasen vet vi vad för typ av innehåll vi ska producera, för vem och med vilket syfte.
 3. Analys.
  I analysfasen utvärderar vi det innehåll och de flöden vi skapat och optimerar detta med utgångspunkt i den data vi tar fram.
  På Digifix är vi vana att jobba som underkonsulter till tjänstedesignbyråer och IT-företag som vill addera kompetens kring UX-writing i sina projekt. Har du en fråga eller fundering kring Digifix erbjudande om UX-writing? Kontakta gustav@digifix.se.

Gustav Julander

Vd och digital kommunikatör

E-post: gustav@digifix.se

Tel: 076 305 36 66