10 / 12 / 2019

3 lärdomar från vårt frukostseminarium för kommunikatörer

Missade du vårt frukostseminarium i november? Misströsta inte, vi bjussar på tre lärdomar som alla kommunikatörer kan ha nytta av.

Känner du igen dig?

Ellen Freider höll i frukosten på temat “Kommunikatören – expertens bästa vän eller värsta fiende?”. Ellen är examinerad språkkonsult i svenska och har mångårig erfarenhet av att arbeta både som konsult och som anställd i organisationer med många sakkunniga. Hon är dessutom Digifix kanske mest språknördiga medarbetare.

3 tips för bättre samarbete med experter

1. Visa att du och de sakkunniga vill uppnå samma sak

Börja inte i texten, börja i syftet. Språk är personligt! Man kan fastna i diskussioner om enskilda formuleringar, men förhoppningsvis kan ni enas om ett övergripande syfte: vad ni vill uppnå. Börja med att komma överens om syftet och inkludera alltid mottagarna i formuleringen. Till exempel:

Vi vill att de som kan påverka beslutet ska få upp ögonen för vår utredning och vilja läsa den.

2. Lyft målgruppens behov

Titta närmre på hur målgruppen ser ut. Vad vet ni om dem? Vad kan de? Vad har de för motivation? Vad behöver de veta? Därefter är det dags att gå tillbaka till texten. Försök få experten att visualisera mottagaren – det kan till exempel vara en vän, partner eller tonårsdotter.

Sätt experten i mottagarens skor! Visa ett exempel på en fackspråklig eller jargongspäckad text från ett område som experten inte är insatt i . Det är ett effektivt sätt att illustrera hur man kan förklara saker på olika sätt.

3. Framhäv kanalens syfte

Det är inte ovanligt att vissa i organisationen vill publicera allt innehåll i alla digitala kanaler. Förklara syftet med de olika kanalerna och gå igenom de riktlinjer som finns. Genom att peka på riktlinjer och strategier visar du att det inte handlar om personliga åsikter. Visa konkreta exempel på vad som har publicerats tidigare i kanalen och varför.

… och sist men inte minst: var alltid respektfull och ödmjuk!

Välkommen på Digifix frukostseminarier

Vi drog igång våra frukostar hösten 2019 och eftersom initiativet blivit så uppskattat fortsätter vi till våren. Vi gillar bland annat att snacka om digital analys, klarspråk och sociala medier-strategier. Håll utkik i Digifix kanaler!