Digifix är inte en traditionell webbyrå – vi är en kommunikationsbyrå som är väldigt bra på webb 

Skillnaden mot andra webbyråer är att vi inte främst ser webbutveckling som ett rent tekniskt projekt. En oantastlig teknisk implementering och säker förvaltning är alltid grunden – men för oss utgör det bara basen i vår leverans.

Vi ser webben som en kommunikativ plattform som ska utformas så att den skapar optimalt värde för våra kunder. Vare sig det värdet består i att rekrytera medlemmar, attrahera konsumenter eller påverka en opinion.

Digitalt kretslopp

En webbplats existerar aldrig i ett vakuum. Den samverkar alltid med de andra digitala kanaler som man har, konkurrenter, sociala medier, forum och andra tredjepartsaktörer. Att förstå vilken roll webbplatsen spelar i detta digitala kretslopp, hur man attraherar trafik och vilka behov dessa besökare har, är centralt för ett framgångsrikt webbprojekt.

Annorlunda fördelning av budget

I traditionella webbprojekt brukar fördelningen av budget och energi se ut ungefär så här:

  • 90 procent utveckling, design och projektledning
  • 10 procent strategi, innehåll och konverteringsoptimering

Vi på Digifix tycker att denna fördelning är missriktad för den absoluta majoriteten av webbplatser som utvecklas. Rent tekniskt rör det sig nästan alltid om väldigt enkla produkter.

Alltför mycket tid läggs också på att bråka om en knapp ska vara grön eller blå, trots att det inte finns någon data på att det spelar någon som helst roll för besökarens upplevelse.

Värdeskapande webb

Digifix har därför tagit fram en egen metod för att utveckla webbplatser: vi kallar den värdeskapande webb. Enkelt uttryckt så går den metoden ut på att vi vänder helt på resursfördelningen.

Vi lägger majoriteten av tiden på strategi, analys och innehållsutveckling för att säkerställa att sidan faktiskt skapar ett mätbart och konkret värde för besökaren.

Överväg open source-CMS

Många organisationer använder sig av licensierade CMS trots att det finns fullgoda open source-CMS som är helt kostnadsfria att använda. Det är i många fall ett klokt val att använda ett licensfritt CMS för att på det viset frigöra resurser till att skapa värde för organisationen, resurser som annars går till förvaltning.

Gustav Julander

Vd och digital kommunikatör

E-post: gustav@digifix.se

Tel: 076 305 36 66

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.